Đường huyết bao nhiêu là nguy hiểm?

Đường huyết bao nhiêu là nguy hiểm? Chỉ số đường huyết có vai trò tương tự chỉ số huyết áp thường tạo nhiều sự lo lắng cho người bệnh. Đúng vậy, khi đường huyết tăng cao vượt ngưỡng cho phép có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng đến …

Read More »
Call Now Button